Cursuri disponibile

Mentenanța  rețelelor  de  calculatoare  reprezintă  o  colecție  de  servicii  aplicate  periodic, 

conform unui grafic prestabilit, în scopul întreținerii echipamentelor și menținerii unei stări de 

buna funcționare cît mai mult timp (atît hardware, cît si software). 

Serviciile  incluse  în  soluțiile  particularizate  de mentenanță  a  rețelelor  de  calculatoare  includ 

diverse  operații,  atît  la  nivelul  hardware  (componentele  sau  celelalte  echipamente 

interconectate), cît și la nivel software (optimizări, actualizări).